Prima pagină > Despre Lichele, Teroarea Comunistă > ARLUS, sovietizarea culturii române (1)

ARLUS, sovietizarea culturii române (1)

arlusÎn timp ce mari valori, mari caractere, umpleau până la refuz, puşcăriile sau trăiau în condiţii mizere, cu dreptul la cuvânt şi semnătură interzis, o gaşcă de intelectuali oportunişti, „strânşi uniţi” în jurul doctorului C. I. Parhon înfiinţau: Asociaţia Română pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică (ARLUS) la data de 12.11.1944. Organizaţia îşi definea menirea prin următoarele obiective:
traduceri din scriitori sovietici şi clasici ruşi; autori occidentali democraţi; scriitori români democraţi; cărţi pentru copii şi tineret; cărţi de popularizare; lucrări privind viaţa şi cultura sovietică.

Comitetul de conducere era format din: 1 preşedinte – C.I. Parhon; 6 vicepreşedinți – : Simion Stoilov, D. Danielopol, Gh. Nicolau, N. Profiri, Dumitru Bagdasar şi Dimitrie Gusti; 2 secretari generali – prof. P.P. Stănescu şi dr. Simion Oeriu; 3 secretari de şedință -N. Enăchescu, Eduard Mezincescu şi Șt. Milcu; casier – prof. E. Stihi; bilbliotecar – prof. Traian Săvulescu; comisia de cenzori – ing. T. Ionescu, prof. Dimitrie D. Pompeiu şi prof. A. Potop; membri: C. Agiu, prof. Vlădescu-Răcoasa, prof. P. Constantinescu-Iaşi, prof. Simion Sanielevici, ziaristul N.D. Cocea, artista Dina Cocea şi Elena Livezeanu. În 1954 preşedinte a devenit Mihail Sadoveanu.

Ca prim-obiectiv a fost deschiderea unei secțiuni cu denumirea Cartea Rusă. Această secțiune avea ca sarcină crearea unei edituri şi a unei librării. În primii 9 ani de activitate, Editura Cartea Rusă publicase deja 1.468 de titluri, dintre care, 406 în limbile minorităților, în 20.750.000 de exemplare Editura ARLUS-Cartea Rusă a funcționat până în 1968. Majoritatea titlurilor publicate au fost broşuri propagandistice de o calitate oribilă. Revista săptămânală Veac nou, oficiosul asociației, a fost înființată în 10 decembrie 1944, cu scopul expres de a fi „canalul de emisie” a mesajelor propagandistice şi pentru a coordona „programul cultural” de transformare a literaturii româneşti într-un „organizator colectiv”. Mai precis „rusificarea” acesteia după modelul sovietic.

În relaţiile externe, ARLUS avea ca principal corespondent, inspirator şi coordonator Asociaţia Generală pentru Relaţii Culturale ale URSS cu Străinătatea (V.O.K.S.), care îi furniza majoritatea materialului logistic: cărţi, broşuri, reviste, ziare, materiale propagandistice. V.O.K.S. a sprijinit şi deschiderea la Bucureşti a Librăriei “Cartea Rusă”, inaugurată la 10 ianuarie 1945, în prezenţa conducerii ARLUS şi a lui Ştefan Voitec, ministrul învăţământului. „Scânteia” scria că “numai în câteva ore rafturile cărţilor, cuprinzând operele lui Lenin, Stalin, Engels, etc. s-au golit”. 🙂 Dintre primele „creaţii” româneşti, promovate de ARLUS, trebuie menţionată conferinţa-orgasm „Lumina vine de la Răsărit” a marelui scriitor Mihail Sadoveanu, ţinută la 1 martie 1945.

Cei strânşi sub umbrela ARLUS au înfiinţat instituţii de învăţământ paralele cu cele ale statului ! În 1945 s-au pus bazele „Universităţii Liber Democratice”. Obiectivele erau difuzarea marxism-leninismului în rândul intelectualităţii şi proletariatului, sub pretextul culturalizării şi democratizării. La 11 martie 1945 este inaugurată „Universitatea Muncitorească a PCR” care pregătea cadre de partid intensiv îndoctrinate, din rândurile proletariatului revoluţionar dar semi-analfabet. Simultan sunt înfiinţate şcoli regionale ale P.C.R., care au menirea de a forma „fondul de aur al partidului”.

Un eveniment anunţat cu surle şi trâmbiţe drept o mare realizare comunistă în domeniul învăţământului, s-a desfăşurat la 10 februarie 1946, când a fost deschisă renumita Universitate P.C.R. „Ştefan Gheorghiu”. Cine erau „studenţii”, aflăm din Scânteia: „peste 100 de muncitori, ţărani, intelectuali, femei şi bărbaţi dintre cei mai buni activişti, capabili, dornici de învăţătură”. Că unii nu aveau nici 8 clase, nu conta ! La „Ştefan Gheorghiu” se creease: „un univers închis în care Partidul putea să procedeze în linişte la operaţiile de selecţie a cadrelor oficiale”. Cursurile de bază erau: economia politică marxistă, socialismul ştiinţific (bazele marxism-leninismului), materialismul dialectic şi istoric, istoria U.R.S.S., istoria P.C.U.S., limba rusă. Ulterior s-au introdus istoria României şi istoria P.M.R. Bibliografia era preponderent sovietică, lucrările româneşti fiind adaptări după cele ruseşti.

Printre „profesori” erau Barbu Lăzăreanu (Avram Lazarovici), Iosif Chişinevschi (Jakob Roitman), Leonte Răutu (Lev Oigenstein), Mihail Roller (Rollea), Pavel Ţugui, Paul Niculescu-Mizil, Miron Constantinescu, Nicolae Goldberberg (Miklós Goldberger), Tatiana Bulan (Tassia Liabis), Valter Roman (Ernő Neuländer), Aurel Roman, Leonte Tismăneanu (Leonid Tisminetski), Titu Georgescu, Solomon Ştirbu, Gh. Haupt.

Alte „ctitorii” ale ARLUS: „Casa Prieteniei Româno-Sovietice”- unde vor avea loc multe manifestări omagiale aniversare sau comemorative, „Muzeul Româno-Rus (Sovietic)”- având ca scop: „strîngerea de documente istorice din care să se poată vedea relaţiile de prietenie ale Românilor cu Ruşii”, publicaţia „Analele Româno-Sovietice”- cuprindea rubricile: studii, dări de seamă, documentare, recenzii şi bibliografie, toate realizate pe baze aproape exclusiv sovietice, „Institutul de Studii Româno-Sovietice” – cu obiecte de activitate: „studiul aprofundat şi sub toate aspectele al realizărilor culturii sovietice, răspândirea cunoştinţelor despre realizările culturii sovietice între toţi intelectualii români, etc, “Muzeul frăţiei de arme româno-sovietice”, „Şcoala Superioară Sindicală “I.C. Frimu”, „Şcoala Centrală de Lectori “A.A. Jdanov”.

Va urma

 

Reclame
  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Comentaţi

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s